ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฎิบัติงาน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562

21 ส.ค.2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฎิบัติงาน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562

ใส่ความเห็น