ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่รั้วฟ้า – ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563 สู่รั้ว ฟ้า – ชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น