อบรมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

22 ส.ค.2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อบรมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ Kym Fabian.
Thank you to Ajarn Kym Fabian for training to students in MTM course LRU.

ใส่ความเห็น